Bùi Tín: kẻ đánh tráo lịch sử

Theo http://vulep.multiply.com/journal/item/2233

Kính thưa quý v trên din đàn,

 

Tôi viết bài thơ “TÔI MUN NÓI” cũng khá lâu, t khi Bùi Tín t Pháp qua Nam california và Bùi Tín được nói chuyn vi đng bào t nn cng sn qua làn sóng ca đài phát thanh Liitle Sài gòn.

Nghe theo li khuyên ca mt s bng hu, tôi chưa ph biến bài thơ ny vì các bn tôi cho rng cn dùng Bùi Tín đ “đâp” vô mt bn lãnh đo đng cng sn. Nhn thy li khuyên ny có phn đúng, s khác bit chiến tuyến hôm qua không có nghĩa là k thù mãi mãi.

Nếu hôm nay người bên kia nhn thy con đường xưa ca h là con đường đy máu l ca dân tc là con đường đưa đt nước đến h dit vong và h quyết tâm giành quyn sng cho dân tc, thì hôm nay h là bn đng hành.

Nhưng tôi cũng lưu ý các chiến hu tôi rng chúng ta đng quên, chúng ta đã tng b k thù li dng tm lòng chơn cht, nhit tình đón chào và m ca nhà cho nhng người ngy trá vào mà hu qu là quê hương đã phi chu biết bao thương hn. Do đó, chúng ta không được c tin, phi cn thn.

Thế ri vi thi gian qua, chúng ta thy gì:

1/ Phía cng đng t nn cng sn: Cho phép Bùi Tín được s dng nhng phương tin truyn thông đ phát biu nhng gì Bùi Tín mun. Cho phép Bùi Tín được tham d và phát biu trong tt c nhng bui hi hp.

2/ Phía Bùi Tín: Li dng nhng phương tin y đ phô trương và phê bình, “ch th” như là :Ch nghĩa Cng sn vn còn là lý tưởng tt đp, ch nhng k đang lãnh đo làm không đúng, hay ch nghĩa cng sn quá cao đp nhưng chưa th áp dng được vì quá sm. Bùi Tín còn xc láo x v nhng chiến sĩ Quc Gia và gi h là “K chng cng ti khuya”. Bùi Tín Kêu gi hp tác vi bo quyn cng sn, cu tr cho thương phế binh c hai “phía”. Đu cáng hơn, Bùi Tín xúi dân t nn v gp và trc tiếp phê bình thng vi nhng tên đu s cng sn. Bùi Tín làm như bn ny là loi người còn nhân tính – (Nếu thế, ti sao Bùi Tín li “chy đi “T NN!?”).

Nhưng qua nhng bài viết ca Bùi Tín, chúng tôi nhn thy Bùi Tín cũng “vũ như cn” (vn như c). Bài viết Bùi Tín không có gì l, thuc loi “vô thưởng vô pht”, thua xa nhng bài viết trong nước như ca Bùi Minh Quc, Nguyn Duy, Hà Sĩ Phu hay ca nhóm tr như BS. Phm Hng Sơn, LS Lê Chí Quang, Lê th Công Nhân, Cù Huy Hà Vũ, T Phong Tn, KS Đ Nam Hi, nhà văn Võ th Ho v…v…

Sau khi đc “Hoa Xuyên Tuyết” ca Bùi Tín và bài viết “Bùi Tín lc đường vào lch s” ca LS Đ Thái Nhiên, bài thơ :” Bùi Tín và Hoa Xuyên Tuyết” ca Phm Đc Nhì và bài:”Bùi Tín: Món N Không Th Tr” ca GS Trn Đình Ngc (nhng bài viết ny, chúng tôi đã lưu li trong trang blog cá nhân chúng tôi là :http://www.quehuongvaphannguoi.blogspot.com). Chúng ta đã “thy” được Bùi Tín.

Mi đây, trong lúc tìm tài liu bng phương tin đin toán, chúng tôi đc được vài trang trong quyn “Mây Mù Thế K” ca Bùi Tín. Và nhng trang ny đã làm chúng tôi phn n. Chúng tôi xin trích mt phn rt nh (vì chưa đc hết) đ quý v li “thy thêm ” con người tht cũng như nhim v chính ca Bùi Tín đang len li trong cng đng t nn cng sn ca chúng ta.

1/ V hai lá cbiu tượng ca Quc Gia và Cng sn: Bùi Tín viết:

a/ C Vit công (màu máu đ vi sao vàng): Tôi (tc Bùi Tín) thy lá c đ sao vàng đã có mt thi kì oanh lit. Đó là thi kì khi nghĩa Cách mng tháng Tám năm 1945, thi kì kháng chiến chng Pháp và trước đó còn tiêu biu cho c cuc khi nghĩa Nam b năm 1940… Nó có c mt quá trình lch s hào hùng và đi cùng vi nó là bài quc ca có ta đ Tiến quân ca.[25] Nhiu người cho rng, cn phi gi lá c đ sao vàng vì nó tiêu biu cho mt thi kì lch s, được Quc hi ca nước Vit nam chp nhn và được công nhn Liên hip quc, là lá c chính thc làm l chào c khi đón các nguyên th quc gia và thay mt đt nước Vit nam trên trường quc tế.

*/ Ý kiến chúng tôi: Bùi Tín tuyên truyn rng trong công cuc kháng chiến chng Pháp, duy nht ch có cng sn. Bùi Tín đã lưu manh ph nhn các lc lượng Quc Gia cũng như các anh hùng kháng chiến chng Pháp khác như Vit Nam Quc Dân Đng, Vit Nam Quang Phc…. phong trào Duy Tân…, các cuc biu tình đòi gim sưu thuế, đòi ân xá, đòi tr t do cho các nhà ái quc đã b thc dân Pháp giam cm…. các v anh hùng như các c Nguyn Thái Hc, Phan Bi Châu, Phan Châu Trinh…Tht ra, cng sn ca Bùi Tín ch có mc tiêu duy nht là chiếm đot quyn lc chính tr qua phương tin khng b như: Th tiêu, sát hi, đe da, d gt. Bài Tiến quân ca là quc ca ca Bùi Tín còn b ngay tác gi ca nó là nhc sĩ Văn Cao cho là quá xu h vì quá tàn ác ging dã thú, không chuyên ch được ý thc và bn cht cao quý ca Người Vit Nam như: ĂN GAN UNG MÁU dù là k thù nhưng nghe ghê tm quá, phi không Bùi Tín!?

b/ C Quc Gia (Màu vàng và ba sc đ): Bùi Tín viết :

V lá c vàng ba sc đ, nó được dng lên dưới thi thc dân Pháp. Dưới lá c y biết bao nhiêu người chết oan ung, m tôi đã b quân đi vin chinh Pháp bn chết. Hàng chc vn người b chết trong nhng cuc càn quét ca quân Pháp và lc lượng do Pháp xây dng. Ri sau này là nhng đt “t Cng”, “dit Cng”, thc cht là giết nhng người yêu nước min Nam. Theo s liu ca Lu Năm Góc (Hoa Kỳ), hơn 20 ngàn người b t hình, ám sát trong thi kì “t Cng thc hin kế hoch “Phượng Hoàng”. Phía b đi min Bc và “gii phóng” cũng có 28 ngàn chiến sĩ b bt ngoài mt trn, b giam trong các nhà tù mà lá c đó đi din. Lá c ba sc đ chưa h chinh phc được tôi

Nhiu người trước kia đã là viên chc cao cp trong chính quyn min Nam đã nói vi tôi: “Chúng tôi mun quên lá c vàng ba sc đ đi vì nó tiêu biu cho mt chế đ quan liêu, quân phit, tham nhũng và thi nát, chúng tôi không mun tha nhn lá c y. Chế đ đó đã tht trn, tht trn do thi nát, thiếu sáng sut, phi bô nước chy ra nước ngoài”. trong nước, đng bào ta, k c nhng người tng sng trong chế đ Sài Gòn cũ, cũng không nui tiếc và hy vng gì v nhng người “quc gia” nước ngoài, vì h không tác đng có hiu qu đi vi đt nước, trong khi phn đông h ch c vũ hn thù và mt thi gian còn có không ít người ch trương dùng bo lc.

This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

1 Response to Bùi Tín: kẻ đánh tráo lịch sử

  1. Pingback: Dân Chủ Cuội Nhận diện bọn đấu tranh cò mồi, Dân chủ “cuội” trong nước | CHÂU XUÂN NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s