Xem Trọng “lú” chém gió:”Đảng đặt quyết tâm chỉnh đốn nội bộ”

Đảng đặt quyết tâm chỉnh đốn nội bộ

Đảng cộng sản Việt Nam đặt quyết tâm thực hiện cho bằng được việc chỉnh đốn các đảng viên trong Hội nghị toàn thể Ban chấp hành trung ương lần thứ tư vừa kết thúc ở Hà Nội.

Hội nghị trung ương 4 lần khóa 11 của Đảng cộng sản Việt Nam đã hoàn tất chương trình làm việc trong sáu ngày và kết thúc hôm Thứ bảy 31/12 chỉ vài giờ trước thời điểm chuyển giao năm mới.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài diễn văn bế mạc mà trong đó ông kêu gọi toàn đảng quan tâm đến công việc mà ông mô tả là ‘mang tính sống còn’ đối với đảng và chế độ.

Ông cho biết là trong hội nghị lần này ‘không ít vấn đề lý luận và thực tiễn chưa đủ sáng tỏ’ cho nên các ủy viên trung ương có ‘ý kiến thường rất khác nhau’ trong khi ‘trình độ nhận thức, trí tuệ của chúng ta có mặt còn hạn chế’.
Ba việc cấp bách

Việc chỉnh đốn xây dựng đảng đã từng được Đảng cộng sản nhấn mạnh và đặt quyết tâm thực hiện rất nhiều lần trong nghị quyết các kỳ đại hội đảng, các phiên họp trung ương đảng và bộ chính trị, nhất là trong suốt thập kỷ qua.
Tuy nhiên, ông Trọng nhìn nhận rằng bên cạnh những kết quả đạt được, công việc này ‘bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém’ và ‘có mặt còn phức tạp thêm’.
Trong khi đó, ông nói ‘các thế lực thù địch’ đang ‘ra sức xuyên tạc, vu cáo đảng’, ‘đánh thẳng vào hệ tư tưởng, đường lối chính trị của đảng’, ‘chia rẽ đảng, nhà nước với nhân dân’ để ‘hòng làm tan rã đảng, chế độ từ gốc, từ bên trong’..
Ban chấp hành trung ương đảng đã ra nghị quyết có tên gọi ‘Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay’.
Vấn đề cấp bách trước hết là ‘ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống’ của cán bộ và đảng viên.
Tình trạng mất niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lê-nin đã diễn ra trong nhiều năm nay trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam. Tình trạng này vốn đã không thể đẩy lùi mà ngày càng lan rộng.
Trong khi đó, Đảng cộng sản Việt Nam luôn gắn kết tình trạng suy thoái tư tưởng với sự tha hóa đạo đức lối sống của các đảng viên và xem hai vấn đề này như là hai mặt không thể tách rời.

“Tránh xa mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài; tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ tệ hại.”
Ông Nguyễn Phú Trọng nhắc các đảng viên

Vấn đề cấp bách thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình hội nhập quốc tế, nhất là các cán bộ ở cấp trung ương.
Thứ ba là làm rõ thẩm quyền của người đứng đầu các cấp ủy đảng đến đâu và mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền.

Hệ thống chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam lâu nay đã xảy ra tình trạng chồng chéo giữa cơ quan đảng và chính quyền. Trong nhiều trường hợp, cơ quan đảng có quyền quyết định cuối cùng và ‘làm thay’ các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Trung ương Đảng xác định việc ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng đạo đức là ‘trọng tâm xuyên suốt’ trong khi hai vấn đề cấp bách còn lại là ‘giải pháp để thực hiện vấn đề thứ nhất’.

Mục tiêu của việc đề ra ba việc cấp bách này là để ‘tạo chuyển biến thật sự’ để ‘củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân’.
Quyết tâm thực hiện

Tổng bí thư Trọng cho biết ba việc cấp bách này sẽ được chỉ đạo và tổ chức thực hiện với ‘quyết tâm chính trị cao’ trong toàn đảng, Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị và Ban bí thư, tức là trong toàn thể hệ thống chính trị tại Việt Nam.
Đảng sẽ thực hiện việc chỉnh đốn với tinh thần ‘tích cực và kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn’ nhằm nhằm ‘tạo ra một bước chuyển biến mới’ và ‘củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng’, ông Trọng nói.
“Xác định rõ lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, làm từng bước vững chắc, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chặt chẽ,” ông Trọng yêu cầu các ủy viên trung ương.

Tổng bí thư Trọng thiết tha kêu gọi các đảng viên phà̉i tự chin̉h đốn và trung thực tự phê bình

Ông cũng đề nghị từng đảng viên, trước hết là đảng viên cấp cao, phải ‘nhận thức sâu sắc và đầy đủ’ tính cấp bách của việc xây dựng đảng trong tình hình hiện nay.
Bộ chính trị, ban bí thư và cá nhân từng ủy viên Bộ chính trị cũng đã được xác định trách nhiệm cụ thể và rõ ràng trong việc thực hiện ba vấn đề cấp bách này, ông Trọng cho biết.
Hội nghị trung ương 4 cũng đề ra bốn nhóm giải pháp để thực hiện ba việc cấp bách nói trên, bao gồm sự gương mẫu của cấp trên, công tác tổ chức và sinh hoạt đảng, cơ chế chính sách và cuối cùng là giáo dục chính trị tư tưởng.
“Ở đây, sự gương mẫu của trung ương [đảng] là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định,” Tổng bí thư Trọng nói vày yêu cầu các ủy viên trung ương và ủy viên Bộ chính trị ‘tự giác, gương mẫu làm trước’, ‘tự phê bình, kiểm điểm nhìn lại mình’ để phát huy mặt tốt và ‘gột rửa’ mặt xấu.
“Tránh xa mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài; tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ tệ hại,” ông nhấn mạnh.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý đảng phải ‘bình tĩnh, tỉnh táo, không nóng vội cực đoan’ khi thực hiện chỉnh đốn đồng thời ‘cũng không được chậm trễ’ để cho ‘các thế lực thù địch đả kích, gây rối nội bộ’.
“Đây là công việc không đơn giản, dễ dàng; trái lại, vô cùng khó khăn, phức tạp, thậm chí có thể nói là một cuộc đấu tranh gay go trong mỗi cá nhân và mỗi tổ chức,” ông nói.
Phê và tự phê

Trong bài diễn văn bế mạc của mình, Tổng bí thư Trọng cũng dành thời gian đáng kể chỉnh đốn lại việc phê bình và tự phê bình – phương thức chủ yếu để giữ gìn kỷ cương trong đảng.
“Đây là khâu mấu chốt nhất nhưng thực hiện cũng có nhiều khó khăn nhất,” ông phân tích.
“Nếu không thật tự giác, chân thành, công tâm thì rất dễ chủ quan, thường chỉ thấy ưu điểm, mặt mạnh của mình nhiều hơn người khác; trong khi chỉ thấy khuyết điểm, mặt yếu của người khác nhiều hơn mình,” ông nói.
Hội nghị trung ương lần này cũng bàn về việc xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ cho đất nước

“Nếu không hết lòng vì sự nghiệp chung, không có dũng khí, không thật sự cầu thị thì không dám nói hết khuyết điểm của mình và không dám phê bình người khác, nhất là phê bình cấp trên,” ông nói thêm.

Ông nêu lên hai tình trạng biến tướng của phê và tự phê trong đảng – đó là thái độ nể nang với tinh thần ‘im lặng là vàng’ và thái độ cực đoan mượn phê bình để tấn công người khác làm rối nội bộ.

“Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vuốt ve, ca tụng lẫn nhau; cũng như tình trạng lợi dụng dịp này để đấu đá, hạ bệ nhau với những động cơ không trong sáng,” ông nói.

Tổng bí thư đảng yêu cầu các cán bộ, đảng viên tự đánh giá một cách trung thực và khách quan về các mặt công việc, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỷ luật và quan hệ với người dân và phải ‘hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ’.

Đánh giá năm 2011 vừa kết thúc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đảng và chính phủ đã ‘giải quyết thành công không ít vấn đề về đối nội và đối ngoại’.

Đó là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và vẫn đạt mức tăng trưởng kinh tế gần 6%, ông cho biết.

“Chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị…được tăng cường. Vị thế nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao,” ông nói.

(Theo BBC)

thegioinguoiviet.net

Facebook Nguyễn Phan

Boycott all products made in China or made in P.R.C (People Republic of China)690 – 695 Article Numbering Centre of China – ANCC cn

http://www.beaconoftruth.com/melamine.htm

This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

1 Response to Xem Trọng “lú” chém gió:”Đảng đặt quyết tâm chỉnh đốn nội bộ”

  1. glang says:

    căn bệnh hiểm nghèo của dang csVN,đã dến lúc hết thuốc chữa,thầy thuốc nguyễn phú trọng, dâu giỏi gì hơn những thầy thuốc ( bí thư) trước đây,bốc thuốc lần này bí thư nguyễn phú trọng,làm con bệnh chất nhanh hơn., là chắc chắn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s