Daily Archives: September 5, 2012

Loạt phóng sự nầy là hình ảnh người công nhân dưới sự cai trị của đảng cộng sản Việt nam : Bán Sức Mua Bệnh

Loạt phóng sự nầy là hình ảnh người công nhân dưới sự cai trị của đảng cộng sản Việt nam : Bán Sức Mua Bệnh Chúng tôi chỉ cần cơm ăn áo mặc, cần được đối xữ tử tế không … Continue reading

Posted in vietnamese | Leave a comment

Công đoàn Việt Nam Có cũng như không! :Cán bộ công đoàn ăn lương chủ không khác gì “vừa đá bóng vừa thổi còi”

Công đoàn Việt Nam Có cũng như không! :Cán bộ công đoàn ăn lương chủ không khác gì “vừa đá bóng vừa thổi còi” Chúng tôi chỉ cần cơm ăn áo mặc, cần được đối xữ tử tế không bị … Continue reading

Posted in vietnamese | Leave a comment