Additional information in English – Open letter to (potential) signers – Thư ngỏ của TS Josef Bordat về thỉnh nguyện thư ông gửi Quốc Hội Đức trình bày tình hình nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam

Additional information in English – Open letter to (potential) signers

Ladies and gentlemen,

for I received a lot of mails in the last days, expressing solidarity and gratitude, and some Vietnamese bloggers mentioned the petition, I first of all want to express my deep joyousness about the fact, that together we really can move something – for the good of the arrested dissidents in Vietnam. I have to admit, that I am not able to read and understand Vietnamese language, so if anybody wants to stay in contact, it would be necessary to use English or German for conversation.

I was asked about my motivation. I started this petition as a private person, not represanting any Political Party or NGO. As a Catholic blogger I am emotionally involved into the different cases of politically motivated trials against Catholic bloggers in Vietnam. Although I do not know anyone personally, I feel free enough to call them „collegues“. I hope they will take this as a token of my esteem. I am, by the way, not an expert on Vietnam. So, I had to learn that there are much more cases ongoing. That once more shows to me the deep need for the petition.

I was asked about the legal status of the petition. This petition calls for action within the parlamentary process of legislation in Germany in order to empower the German Government, especially the Minister for Foreign Affairs, to intervene for the good of any dissident, holding Vietnam to account for the protection of Human Rights, i. e. the freedom of religion, of opinion, and of the press.

I was asked about posibilities to act additionally. In the moment, there a two posibilities to sign the same petition, one here and one there. You may sign one of them or both. In the end the votes are not counted twice. There is no exact number to be reached in order to get the petition accepted; the goal is to reach 1000 signers.

Furthermore the number of signers does only indicate a certain need for the German Government to negotiate the petition; there is, as far as I know, no obligation to do so. On the other hand, the more signers express their attitude, the better. So: Every single vote counts to keep (first of all: to get) the topic into media and, as a result, into public awareness.

It also may be, that beside of the legislation members of German Government get to know the cases and act under their general competence to promote Human Rights in the World. That does mean, there is no need for a special mandate concerning Vietnam, but for the awareness, that in Vietnam Human Rights are harmed systematically – and that seems to be the case. So: Please spread the massage broadly!

Thank you all! God bless you!

Yours sincerely,

Josef Bordat

http://jobo72.wordpress.com/2013/01/05/about-the-petition-verbesserung-der-menschenrechtssituation-in-vietnam/

Thưa quý vị,

Trong những ngày qua tôi nhận được nhiều mails tỏ ý đoàn kết và cảm ơn. Vài Bloggers Việt cũng nhăc đến bản thỉnh nguyện thư. Truoc tiên tôi xin thưa cùng quý vị tôi hết sức vui mừng là chúng ta khi cùng hợp tác sẽ thực hiện được nhiều chuyện – giúp cho nhửng nhà bất đồng chính kiến đang bị cầm tù tại Viet Nam được an toàn. Tôi thừa nhận là không đọc và hiểu được tiếng Việt, nên khi ai muốn liên lạc với tôi thì xin dùng tiếng Anh hay tiếng Đức

Người ta hỏi tôi về động lực (viêt thỉnh nguyện thư). Tôi khởi xướng thĩnh nguyện thư với tư cách cá nhân, không đại diện cho đảng phái chính trị hay các tổ chức xã hội dân sự nào. Là một người Blogger công giáo, tôi đã quan tâm đến nhiều trường hợp người Blogger công giáo Viet Nam bị đưa ra tòa. Tôi không quen cá nhân ai, nhưng tôi cảm thấy họ là “đồng nghiệp”. Tôi hy vọng họ chấp nhận lòng quý mến của tôi dành cho họ. Tôi cũng không phải là chuyên gia về Viet Nam. Tuy vậy tôi biết là còn có rất nhiều trường hợp (bắt bớ) đang diễn ra, khiến tôi thấy có nhu cầu xâu xa phải viết thỉnh nguyện thư.

Người ta hỏi tôi về sự hợp pháp của thỉnh nguyện thư. Thỉnh nguyện thư này kêu gọi quốc hội nên có hành động trong khuôn khổ luật pháp nước Đứ, trao quyền hành cho chính phủ Đức, đặc biệt bộ ngoại giao Đức can thiệp cho các nhà bất đồng chính kiến được an toàn, đòi hỏi Viet Nam tôn trọng, bảo vệ nhân quyền: đó là các quyền tự do tôn giáo, tụ do tư tưởng và tự do báo chí.

Người ta hỏi tôi có thể làm gì thêm được không. Có hai cách ký cùng một bản thỉnh nguyện, một ở chỗ này và một ở chỗ kia (xin coi chú thích phía dưới) . Bạn có thể ký ở cả hai nơi. Nhưng cuối cùng một chữ ký không được đếm là hai. Mục đích của thỉnh nguyên thư là đạt được 1000 chữ ký, không có một con số nhất định nào mà dựa theo đó bản thỉnh nguyện được chấp thuận.

Ngoài ra số chữ ký là một hình thức bầy tỏ cho chính phủ Đức thấy cần phải quan tâm xét đến bản thỉnh nguyện và, như tôi biết, không bắt buộc họ phải hành động. Mặt khác,có càng nhiều chữ ký tỏ quan điềm thái độ của mìnhthì càng tốt. Mỗi chữ ký đều có giá trị, nhất là kêu gọi được sự chú trọng của truyền thông và nhận thức của dư luận.

Có thể là giới lập pháp trong chính phủ Đức khi biết đến các trường hợp (vi phạm nhân quyền) sẽ xúc tiến bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu chứ không chỉ riêng cho Việt Nam, dù thế họ sẽ nhận thức rõ được là nhân quyền tại Việt Nam bị vi phạm trầm trọng. Xin quý bạn phổ biện rộng rãi thỉnh nguyện thư

Cảm ơn quý vị. Chúa ban phúc lành cho quý vị.

Thân kính

https://www.openpetition.de/petition/online/verbesserung-der-menschenrechtssituation-in-vietnam

http://www.petitionen24.com/verbesserung_der_menschenrechtssituation_in_vietnam

This entry was posted in english, vietnamese. Bookmark the permalink.

One Response to Additional information in English – Open letter to (potential) signers – Thư ngỏ của TS Josef Bordat về thỉnh nguyện thư ông gửi Quốc Hội Đức trình bày tình hình nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam

  1. ly thuy says:

    Tôi xin cảnh giác đến các cộng đồng chống cộng hải ngoại dù đến thời điểm này thì cũng đã quá muộn màng nhưng có còn hơn không đồng bào hãy cảnh giác cực độ với âm mưu đê hèn của lủ thú mang mặt người ma xó cộng sản này chúng là những con ác quỷ đã bán linh hồn cho loài quỷ đỏ chúng núp bong các tổ chức ma fia thổ phỉ hoạt động trong bong tối với muon vàn tội ác nhưng nguy hiểm và đê hèn nhất là âm mưu giăng bẩy câu mồi chúng thường nhắm đến vợ con em của các thanh phần chúng xem là ác ôn trong các cộng đồng người việt chống cộng tại hải ngoại đối nghịch đối với chúng …chúng thường cho những tên chim mồi lứa đảo xui khiến vợ con em quý vị sa vào bẩy tình tiền hay phạm tội rồi uy hiếp khống chế họ đi từ lỗi lầm này đến tội ác khác đến khi chúng cảm thấy nắm trọn linh hồn và thể xác nạn nhân trong tay chúng liền khống chế đưa họ vào tổ chức làm ma xó súc vật truyền kiếp di hoạ muôn đời cho con cháu phải tiếp tục làm ma xó dâng hiến cả thể xác và linh hồn cho lủ ác quỷ này lợi dụng phục vụ cho mưu đồ đen tối của quan thầy và đàn em tay sai cộng sản việt nam một khi tay đã nhúng chàm họ không cong đường lùi chỉ biết nhắm mắt đưa chân theo bàn tay điều khiển của bọn ác thú này { dưới thời việt nam cộng hoà các con em sỉ quan binh lính chế độ sài gòn và nhất là những thành phần con em chiêu hồi là mục tiêu chúng nhắm đến biết bao con người đã biến thành con thú dưới cái bẩy sập ghê tởm này của lủ ác thú cộng sản này có những kẻ vợ lính hay chồng sỉ quan tử trận đã bị chúng bắt linh hồn phải làm đỉ đóng góp tài chính hay được cài cắm lấy sỉ quan mỹ hay lính đồng minh nhằm lấy tin tức các cuộc hành quân càn quýet của chính quyền củ cũng như các thành phần sinh viên giới trí thức bị sa bẩy để chúng bắt mất linh hồn cam tâm làm súc vật tay sai cho chúng luồn lách ăn sâu leo cao vào bộ máy công quyền nguỵ ngấm ngầm chờ thời nổi dậy ủng hộ cho cộng sản thôn tính việt nam cộng hoà ngày xưa hiện nay lủ súc vật ma xó bán linh hồn cho quỷ đỏ này được cộng sản tổ chức tung ra xâm nhập toàn thế giới nhất là nước mỹ qua các con đường tị nạn kết hôn buôn người diện con em HO vv……. Chúng biến thành những xác sống lây lan gieo hạt giống đỏ trong cộng đồn người việt hải ngoại trong âm mưu đỏ hoá các cộng đồng này và biến họ thành nững đại gia đình ma fia trong mưu đồ của quan thầy đảng chủ quốc tế cộng sản đảng đưa thế giới vào cuộc sống bầy đàn tôn thờ tổ tiên mao mác lê phục vụ cho tổ quốc đậi đồng thế giới

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s