ĐOÀN THỊ ĐIỂM và GIAI THOẠI

hoamunich

truong sa hoaĐoàn Thị Điểm là nữ sĩ nổi tiếng với nhiều giai thoại có khả năng xuất khẩu tài tình. Năm bà 16 tuổi, thượng thư Lê Anh Tuấn nghe tiếng bà sành thơ Nôm, Lê Anh Tuấn muốn thử tài. Lúc bà mới đến nhà, ông bèn ra đầu đề bảo bà vịnh thơ quốc âm:

Một ngày không thấy như là ba thu

Bà Ðiểm liền ngâm rằng:

Những màng mây khắc giang cầm hạc, Ngỡ đã và phen đổi lá ngô.

View original post 1,507 more words

Advertisements
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s