Hình Ảnh & Âm Thanh Chương Trình Tưởng Niệm 30/4 tại Odense Đan Mạch

Hình Ảnh & Âm Thanh Chương Trình Tưởng Niệm 30/4 tại Odense Đan Mạch

Đan Mạch: Triệu Con Tim_Hợp Ca_Trong Buổi Tưởng Niêm 30/4 Tại Odense 2013

Đan Mạch: Cố Đô Hương Xưa_Anh Trí_Trong Buổi Tưởng Niêm 30/4 Tại Odense 2013

Đan Mạch: Lạy Mẹ Con Đi_Chị Hương KBH_Trong Buổi Tưởng Niêm 30/4 Tại Odense 2013

Đan Mạch: Bữa Cơm Tù_Minh Khâm_Trong Buổi Tưởng Niêm 30/4 Tại Odense 2013

Đan Mạch: Anh Là Ai?_Nguyệt Cầm_Trong Buổi Tưởng Niêm 30/4 Tại Odense 2013

Đan Mạch: Vở Kịch: Giữa Ngã Ba Đường_Trong Buổi Tưởng Niêm 30/4 Tại Odense 2013

Đan Mạch: Kể Chuyện Năm Xưa_Anh Phúc_ Trong Buổi Tưởng Niêm 30/4 Tại Odense 2013

Đan Mạch: Hành Trình Tìm Tự Do_Anh Đễ_ Trong Buổi Tưởng Niêm 30/4 Tại Odense 2013

Đan Mạch: Huế-Saigon-Hà Nội_Anh Trí_ Trong Buổi Tưởng Niêm 30/4 Tại Odense 2013

Đan Mạch: Saigon Vĩnh Biệt_Xuân Trang_ Trong Buổi Tưởng Niêm 30/4 Tại Odense 2013

Đan Mạch: Kể Từ Ngày Ấy_Vương Nhi_ Trong Buổi Tưởng Niêm 30/4 Tại Odense 2013

Đan Mạch: Phần Trả Lời Câu Hỏi Của Linh Mục Lê Ngọc Thanh & Luật Sư Nguyễn Văn Đài Trong Buổi Tưởng Niêm 30/4 Tại Odense 2013

Đan Mạch: Hội Luận Cùng Linh Mục Lê Ngọc Thanh & Luật Sư Nguyễn Văn Đài Trong Buổi Tưởng Niêm 30/4 Tại Odense 2013_P1

Đan Mạch: Đôi Lời Của Vị Đại Diện Buổi Tưởng Niêm 30/4 Tại Odense 2013

Đan Mạch: Nghi Thức Khai Mạc Buổi Tưởng Niêm 30/4 Tại Odense 2013

Đan Mạch: Một số hình ảnh buổi tưởng niêm 30/4 tại Odense

Lời Tâm Tình của Trúc Hồ nhân buổi Tưởng Niệm 30 tháng Tư tại DK

Advertisements
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s