AU DUONG THE :Dân chủ Đa nguyên!..

AU DUONG THE :Dân chủ Đa nguyên!..

Kết quả Hội nghị trung ương 7 đã chứng tỏ:

Cần phải lên tiếng báo động về tình hình đất nước và vững tin đi theo con đường của chúng ta: Dân chủ Đa nguyên!
Democracy

Âu Dương Thệ
dep bo cncs

Hội nghị Trung ương 7 vừa bế mạc ngày 11.5 sau 10 ngày họp. Kết quả đã cho thấy, về vấn đề nhân sự ở cấp cao nhất Nguyễn Phú Trọng đã hoàn toàn thất bại. Chính ông đã phải gián tiếp nhìn nhận thất bại này trong cuộc tiếp xúc mới đây với cử tri Hà nội. Vì hai người chính ông muốn đưa vào Bộ chính trị là Trưởng ban Nội chính Trung ương và Phó trưởng ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng Nguyễn Bá Thanh và Trưởng ban Kinh tế trung ương Vương Đình Huệ đã không được bầu bổ túc vào Bộ chính trị. Trong khi đó, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tuy đã thất bại trong chính sách giáo dục, không phải người của phe ông Trọng, đã được tới gần 90% số phiếu của 175 Ủy viên chính thức trong Trung ương. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân không tạo được một thành tích tốt nào trong nhiều chức vụ suốt hơn thập niên qua nhưng vẫn đã được phe nhóm lợi ích bầu vào Bộ chính trị với số phiếu rất cao 70%!
Tình hình này chứng tỏ: Nguyễn Phú Trọng lại thảm bại lần nữa trong việc cô lập và kiềm chế Nguyễn Tấn Dũng. Trong Hội nghị Trung ương 5 (10.12) mặc dù nhân danh Bộ chính trị, nhưng ông Trọng đã không thuyết phục được Trung ương đảng đẩy Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi chức vụ Thủ tướng. Trái lại, từ đó đến nay ông Dũng tiếp tục chặn và chặt các đòn của phe ông Trọng.
Hiện nay cả trong Đảng và ngoài xã hội đều biết rõ mưu đồ và dụng tâm của hai người này. Trong khi Nguyễn Phú Trọng, một người cực kì bảo thủ, chỉ muốn duy trì chế độ toàn trị bằng cả những biện pháp tồi tệ nhất qua việc đàn áp và chụp mũ các trí thức, thanh niên và cả những đảng viên tiến bộ. Cụ thể mới nhất là những mánh lới và thủ đoạn tồi tệ của ông Trọng liên quan tới việc vận động cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Còn Nguyễn Tấn Dũng từ khi nắm chức Thủ tướng (2006) chỉ lo thu vén tiền bạc cho bản thân, gia đình và bảo vệ nhóm lợi ích chỉ biết tham nhũng, mặc dầu hoàn toàn thất bại trong kinh tế, tài chánh làm cho toàn bộ hệ thống kinh tế-tài chánh của VN đang rơi vào vực thẳm!
Sự tranh giành quyền lực và tiền bạc giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng –một người mơ ngủ chính trị và một người chỉ mơ tiền- vẫn chưa ngã ngũ và sẽ còn diễn ra khốc liệt, tàn bạo trong thời gian tới. Nhưng nó đang dẫn tới những hậu quả tai hại và nguy hiểm không chỉ cho nhân dân về nhiều mặt và cho chính cả Đảng cộng sản:
1. Tệ tham nhũng, phe nhóm, mua chức bán quyền sẽ càng công khai hơn trong các dịp gọi là „bỏ phiếu tín nhiệm“ trong nhiều chức vụ cao ở nhiều lãnh vực trong thời gian tới.
2. Làm tệ liệt các hoạt động kinh tế-tài chánh, kế hoạch tái cơ cấu các Tập đoàn và Tổng công ti Nhà nước sẽ vẫn dẫm chân tại chỗ, trong khi ấy kinh tế tư nhân không có vốn nên tình trạng phá sản cao chưa từng thấy. Tình hình suy đồi này sẽ tạo ra lỗ hổng nợ công càng khủng khiếp hơn.
3. Kinh tế-tài chánh tê liệt và thanh toán lẫn nhau giữa các phe nhóm ở cấp trung ương là cơ hội vàng cho bọn bành trướng Bắc kinh thả cửa thao túng ở biển Đông và lũng đoạn ở ngay cấp cao nhất trong ĐCS VN. Các phe nhóm từ công khai tới ngấm ngầm sẽ cầu cứu Bắc kinh để bảo vệ quyền lợi riêng, bất kể tới quyền lợi lãnh thổ và danh dự tổ quốc.
4. Chính vì thế, nhân dân đã hoàn toàn mất tin tưởng vào nhóm cầm đầu chế độ toàn trị. Nhiều trí thức, nhà báo, thanh niên và cả những đảng viên tiến bộ đã công khai tố cáo sự tham lam quyền-tiền, cúi đầu trước bọn bành trướng Bắc kinh, nhưng lại vô cùng tàn bạo với nhân dân.

Trước tình hình rất đen tối, thay vì biết phục thiện và dựa vào dân, thực hiện dân chủ thực sự thì cả Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, theo những cách riêng của mỗi nhóm, lại huy động bộ máy kìm kẹp để tăng cường đàn áp nhân dân về mọi mặt. Vì thế các tổ chức quốc tế uy tín đã xếp chế độ toàn trị ở VN đứng đội sổ trên thế giới về tham nhũng, vi phạm nhân quyền và đàn áp báo chí!
Việc ngày 16.5 hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên (21 tuổi) và Đinh Nguyên Kha (25) đã bị kết án 6 năm và 8 năm tù chỉ vì việc tố cáo Bắc kinh xâm lấn và những hành động độc tài của chế độ toàn trị đã là bằng chứng nữa của bạo quyền. Nghĩa là chỉ vì lòng yêu nước mà những người trẻ đã phải nhận những bản án rất nặng nề. Rõ ràng qua sự việc này đã cho thấy, những người cầm đầu chế độ toàn trị đang lập lại của những bản án dã man của thời thực dân trước đây chống lại người yêu nước!
Cuộc tranh giành quyền lực giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trung ương 7 vừa qua là sự tiếp nối tất yếu của việc tranh giành quyền lợi giữa hai người này với cao điểm là Hội nghị trung ương 6 (10.2012). Vì quyền lợi của đất nước, vì cuộc sống của nhân dân và sự toàn vẹn lãnh thổ, nên không một ai trong chúng ta có thể im lặng để hai phe bảo thủ độc tài và nhóm lợi ích tham nhũng lợi dụng quyền-tiền tiếp tục cưỡi đầu bóp cổ nhân dân hòng bảo vệ những lợi ích vị kỉ sai lầm của họ!
Vấn đề cực kì quan trọng này chúng tôi đã có dịp phân tích và dự đoán từ cuối năm 2012 trong bài phân tích về Hội nghị Trung ương 6 (10.2012): „Trọng ngố, Dũng hèn đang đưa đất nước tới vực thẳm và con đường của chúng ta“
(http://www.dcpt.org/thoisu/baithoisu2012/hntu6.htm)

Ngày 16.5 nữ sinh viên Phương Uyên đã không biết sợ bạo quyền, trước tòa Uyên đã dám tuyên bố dõng dạc:
“Việc tôi làm thì tôi chịu xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn.“
Tiếng gọi của Phương Uyên, đại diện của những người trẻ VN thời đại, là tiếng nói của lương tâm và ý chí kêu gọi, thúc giục tất cả chúng ta!

Cuộc tranh giành quyền lực và thanh toán lẫn nhau giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đã đạt tới cao điểm mới rất tàn khốc và tồi tệ, nhưng cũng chính là lúc cơ hội rất tốt cho nhân dân ta đứng lên rũ bỏ độc tài và xây dựng dân chủ. Vì thế chúng tôi trân trọng gởi lại lần nữa bài phân tích về Hội ngị Trung ương 6 (10.2012) để các vị quan tâm ở trong và ngoài nước, kể cả các đảng viên tiến bộ, cùng tham khảo, suy nghĩ sâu thêm, rộng hơn để vạch ra con đường chung tiến lên cho toàn dân tộc ta một cách chắc chắn. Ngoài ra mời xem thêm loạt bài gồm ba phần tổng kết 2 năm làm Tổng bí thư của Nguyễn Phú Trọng (1.2011-1.2013): http://www.dcpt.org/thoisu/baithoisu2013/adt1.htm; http://www.dcpt.org/thoisu/baithoisu2013/adt2.htm; http://www.dcpt.org/thoisu/baithoisu2013/adt3.htm

Advertisements
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s