Khóa Đặc Huấn Huấn Luyện Viên 2013 Frankfurt am Main Đức Quốc – Sonder-Seminar Trainerstufe 2013 Frankfurt am Main Deutschland

Khóa Đặc Huấn

 

Huấn Luyện Viên 2013 Frankfurt am Main Đức Quốc

 

 

iconNhận thức được tầm quan trọng trong việc đào tạo tầng lớp cán bộ trung kiên phát triển Môn Phái Vovinam – Việt Võ Đạo hiện nay, được sự uỷ quyền Ban Điều Hành Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại, thừa uỷ nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại, Võ Sư Diệp Khôi, Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại – Đức Quốc đã tổ chức khoá đặc huấn vào cuối tuần qua từ 29.03.2013 – 01.04.2013 dành cho cấp Huấn Luyện Viên đang sinh hoạt trong phạm vi đơn vị Đức.

 

 

Sau phần đón chào của ban tổ chức, Võ Sư Trần Phước Thiện, thay mặt ban Giảng Huấn, đã khai giảng lớp huấn luyện đặc biệt năm 2013 tại Frankfurt am Main Đức. Trong 4 ngày làm việc ban Giảng Huấn và anh chị em tham dự viên đã được học hỏi, tham khảo về những chủ đề thiết yếu sau:

 

 

 

  • 07Khái Niệm Chỉ Đạo & Điều Hành
  • Kỹ Thuật Huấn Luyện
  • Nghệ Thuật Diễn Giảng
  • Tác Động Sinh Hoạt
  • Ứng Dụng Lý Thuyết Vào Thực Hành Kỹ Thuật

 

 

 

Thay mặt Ban Tổ Chức xin thành thật cám ơn Vs Trần Phước Thiện, Vs Cao Hải Thanh Trung, Vs Bùi Long Cửu, Vsth Nguyễn Lê Sơn, Vsth Ngô Quốc Dũng và sự tham gia sốt sắng của tất cả tham dự viên.

 

(Về Nguồn)

 

————————————————————————————-

 

 

 

Sonder-Seminar

 

Trainerstufe 2013 Frankfurt am Main Deutschland

 

 

 

iconUm den Ausbildungsstand der in Deutschland tätigen Trainerinnen und Trainer der Môn Phái Vovinam – Việt Võ Đạo zu erweitern und zu vertiefen, hat der Vorsitzende des Meisterkomitees Ausland, Meister Diệp Khôi, Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ, für das Osterwochenende vom 29.03.2013 bis 01.04.2013 ein Sonderseminar auf Grundlage der traditionellen Trainerausbildung in Vietnam veranlaßt. 

 

 

 

Nach der Begrüßung durch den Veranstalter Meister Trần Phước Thiện wurde das Seminar in Frankfurt a.M. im Namen der Lehrgangsverantwortlichen eröffnet.An vier Tagen wurden die Dozenten und alle Teilnehmer in folgenden,wesentlichen Themen unterrichtet:

 

 

 

  • 07Leitung und Führung – Ausbildungskonzept
  • Vortragskunst – Methodik und Didaktik
  • Motivationstechniken
  • Erlernte Techniken in prakt. Beispielen anwenden

 

 

 

Im Namen des Organisationskomitees möchten wir uns bei Vs Trần Phước Thiện, Vs Cao Hải Thanh Trung, Vs Bùi Long Cửu, Vsth Nguyễn Lê Sơn, Vsth Ngô Quốc Dũng sowie bei allen Teilnehmern herzlich bedanken.

 

 

(Về Nguồn)

 

 http://www.vovinamoverseas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=127&catid=25&Itemid=37&lang=de

Advertisements
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s