Sinh viên miền Nam chống Tàu “TC” như thế nào năm 1974

Sinh viên miền Nam chống Tàu “TC” như thế nào năm 1974

Theo blog Baomai

image
1974 – Hải quân Trung Quốc xâm lược đánh chiếm Hoàng Sa trong tay QL/VNCH – CS Bắc Việt im lặng. Trong khi nhân dân Sài Gòn miền Nam và kiều bào hải ngoại biểu tình lên án và phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc khắp nơi. 
 
Những cuộc biểu tình của đồng bào miền Nam – Việt Nam Cộng Hòa toàn quốc và khắp nơi trên thế giới của Sinh viên và Việt kiều năm 1974 tố cáo và phản đối Cộng Sản Trung Quốc xâm lược quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 
 
image
Băng rôn sinh viên học sinh đồng bào SàiGòn biểu tình tố cáo, phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa năm 1974:“Cương quyết tận diệt Trung Cộng kẻ thù truyền kiếp của dân tộc”.
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
TT Thiệu rời Bộ Tư Lịnh Hải Quân Vùng I Duyên Hải, sau khi ra chỉ thị về biện pháp đối phó với TC khi hạm đội TC xâm nhập hải phận Việt Nam Cộng Hòa tại Hoàng Sa (1974).
 
Hiện tại ở Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản: “của Ta cũng như của Khựa”
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

One Response to Sinh viên miền Nam chống Tàu “TC” như thế nào năm 1974

  1. tam says:

    đã đảo cộng sản bán nước

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s