NGÀY CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 22/06/2013

 

Phóng sự bằng hình ảnh của N-Châu (M_NamĐức)

Trân trọng giới thiệu cùng Quý vị Video

NGÀY CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
22/06/2013 tại Đan Viện St. Ottilien_Nam Đức

Advertisements
This entry was posted in YouTube. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s