LÝ TƯỞNG BÚA LIỀM

hoamunich

CSĐất đai thuộc về giai cấp mới – giai cấp cộng sản

Tầng lớp nông dân Việt Nam hiện đang bị mất đất, bị bóc lột trong chính một chế độ mệnh danh là đấu tranh cho giai cấp công nông. Một giai cấp mới đã được hình thành sau khi cuộc cách mạng cộng sản thành công. Cờ đỏ búa và liềm la biểu tượng của đảng cộng sản Việt Nam đang cầm quyền vẫn là lá cờ búa và liềm màu vàng trên nền đỏ, một biểu tượng cho liên minh công nhân và nông dân, xa xưa gần 100 năm.Thu hút tầng lớp dân cày trong những năm đầu tiên của cuộc cách mạng Nga năm 1917.

View original post 1,318 more words

Advertisements
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

One Response to LÝ TƯỞNG BÚA LIỀM

  1. lam ta says:

    cong san bien con dan thanh lu ma xo suc vat de chung sai khien va loi dung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s