BIỂU TÌNH CHỐNG VIỆT CỘNG TRƯƠNG TÁN SANG TRƯỚC TÒA BẠCH ÓC 25/7/2013

Advertisements
This entry was posted in english. Bookmark the permalink.

2 Responses to BIỂU TÌNH CHỐNG VIỆT CỘNG TRƯƠNG TÁN SANG TRƯỚC TÒA BẠCH ÓC 25/7/2013

  1. LY THUY says:

    hoan ho cong dong nguoi viet hai ngoai van la nhung thanh phan yeu nuoc vi tu do vi quyen duoc lam nguoi cua nhan dan vn chong bon phan dong doc tai dang tri csvn thu vat dang

  2. lam te says:

    Bon âm binh ma fia công sản dung thủ đoạn đê hèn đốn mạt khốn nạn khống chế biến con người thành con thú một loại âm binh ma xó tuyệt đối trung thành để lợi dụng và sai khiến cả thể xác và linh hồn đó là đỉnh tri tuệ cao tuyệt đối của lũ thú vật csvn đảng tay sai ma fia mèo đen trung cộng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s