Thư Mời tham dự Lễ giỗ lần thứ 50 cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Thư Mời tham dự Lễ giỗ lần thứ 50 cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc

Thư Mời

Tham dự Lễ giỗ lần thứ 50 cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm (1963 – 2013)

Kính thưa Qúi đồng hương,

Đánh dấu 50 năm sự ra đi của Tổng thống Ngô Đình Diệm, vị sáng lạp nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam.

50 năm nhìn lại, quê hương Việt nam vẫn lầm thanh, dân tộc Việt Nam đang đứng trước hiễm họa mất nước cho giặc Tàu.

Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc trân trọng kình mời Qúi đồng hương đến tham dự Thánh lễ 50 Húy nhật cố Tổng thống Ngô Đình Diệm vào:
Ngày thứ Bảy, 2.11.2013 lúc 15 giờ
tại St. Bonifatius, Glocken Str. 7 – 44623 Herne.

Advertisements
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s