ĐỌC LỆCH GIẾT LẦM…

hoamunich

biasachtuyentap chaubanTuyển tập

CÁC CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN VỀ THỰC THI CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA và TRƯỜNG SA

Do Ủy ban Biên giới Quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa xuất bản. Chủ trì biên soạn là Ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới quốc gia, thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ban biên tập có ba người: Lê Quý Quýnh, Đinh Ngọc Linh và Phạm Văn Thắm. Bộ Ngoại Giao phát hành sử liệu về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa của Việt Nam với quốc tế là một việc làm rất hoan nghênh.

View original post 1,254 more words

This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s