HUÂN CHƯƠNG CHO ÔNG NGUYỄN VĂN RỊ

hoamunich

809720qp789lf9vz

1. Mỹ

Tổng lượng dự trữ: 8.965,6 tấn.  Giá trị: 522,16 tỷ USD

Kho chứa vàng của Mỹ tại Kentucky, hay còn được biết đến với cái tên Fort Knox, là kho dự trữ vàng nổi tiếng nhất thế giới. Đa số vàng dự trữ của Mỹ được cất giữ tại đây. Số còn lại nằm trong kho Philadelphia, Denver, West Point và San Francisco Assay Office.Tổng dự trữ vàng của Mỹ vào khoảng 8.965,6 tấn, tương đương 522,16 tỷ

2. Đức

Tổng lượng dự trữ: 3.747,9 tấn. Giá trị: 218,28 tỷ USD

Ngân hàng Trung ương Đức – Deutsche Bundesbank đang cất giữ 3.747,9 tấn vàng, có giá trị khoảng 218,28 tỷ USD. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, lượng vàng dự trữ ở Đức chiếm 71,4% tổng dự trữ ngoại tệ của nước này.

View original post 1,045 more words

Advertisements
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s