BIẾT ƠN LENIN

hoamunich

lenin  Bình luận về sự kiện dân Ukraina giật sập tượng Lenin một vị giáo sư sử học ở Việt Nam – Ts Vũ Minh Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng đó là một hành động “vô Văn hoá”. Còn chuyện phá bỏ tượng nhà văn hoá Trương Vĩnh Ký ở sau nhà thờ Đức bà, Sài Gòn  sau 1975 thì sao?

Học giả Trương Vĩnh Ký là một nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục học,và khảo cứu văn hóa tiêu biểu của Việt Nam. Ông có tri thức uyên bác, am tường và có cống hiến lớn trên nhiều lĩnh vực văn hóa cổ kim Đông Tây, nên được tấn phong Giáo sư Viện sĩ Pháp, được ghi tên trong Bách khoa Tự điển Larousse, và đứng vào vị trí “toàn cầu bác học thập bát quân tử” tức là một trong 18…

View original post 1,274 more words

Advertisements
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

One Response to BIẾT ƠN LENIN

 1. gtct1010 says:

  1. Tà ác tạo ra vu khống bức hại Pháp Luân Công 14 năm nay, hàng triệu đệ tử chân tu Phật Pháp bị bức hại đến chết, hàng vạn cảnh sát Trung cộng bị quả báo thiệt mạng, đây là tội ác phản nhân loại cả thế giới lên án.

  2. Tà đảng Trung cộng rốt cuộc là công cụ của hội Tam điểm, ILUMINATI, bọn tội phạm người ngoài hành tinh và quỷ Sa tăng.

  3. Tà đảng Trung cộng đích thị là ma giáo và chỉ có ma giáo mới can nhiễu Phật Pháp hồng truyền, mục đích là để hủy đi nhân loại.

  4. Pháp Luân Công là Phật Pháp, là đại Pháp cứu độ chúng sinh thời mạt kiếp, “Chân tướng Pháp Luân Công là tử huyệt của ma giáo Cộng San.

  https://sites.google.com/site/thaptamchantruyendetu/00-giang-thanh-chan-tuong/1-chan-tuong-phap-luan-cong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s