NHỮNG TIÊN ĐOÁN 50 NĂM TRƯỚC

hoamunich

220px-Isaac.Asimov02Cách đây đúng 50 năm, (1964-2014) Ông Isaac Asimov (1920-1992) là giáo sư Sinh hóa (Biochemiker) tại Đại học Boston, Ông cũng là tiểu thuyết gia, viết truyện ngắn, tiểu luận, sử gia… Asimov là bậc thầy của khoa học viễn tưởng, cùng với Robert A. Heinlein và Arthur C. Clarke, ông được coi là một trong ba nhà văn khoa học viễn tưởng tiêu biểu.

Tác phẩm nổi tiếng nhất của Asimov bao gồm The Foundation Series, the Robot Series,  The Intelligent Man’s Guide to Science, Planets for Man. Galactic Empire và Robot. Ông  sáng tác rất nhiều truyện ngắn có “Nighfall”, tác phẩm Science Fiction Writers of America được chọn là truyện ngắn khoa học viễn tưởng hay nhất năm 1964. Asimov cũng sáng tác loạt chuyện Lucky Starr của thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng dành cho thiếu nhi, trong loạt truyện này ông sử dụng…

View original post 1,035 more words

Advertisements
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s