NHỮNG HỒI KÝ CẦN ĐỌC

hoamunich

NAPALM STRIKENHỮNG TẬP HỒI KÝ  CỦA CÁC TÁC GIẢ  VIẾT LẠI THÂN PHẬN NỔI TRÔI LÀ NHỮNG CHỨNG NHÂN THEO BIẾN CỐ LỊCH SỬ ĐAU THƯƠNG CỦA DÂN TỘC, VỚI NHIỀU KHUYNH HƯỚNG KHÁC NHAU, TỪ HAI MIỀN NAM BẮC …

Hoamunich posted lại của thân hữu, và 12 Videos cuộc chiến Việt Nam từ Điện Biên Phủ…., với mục đích chúng ta cùng tham khảo tài liệu và để rộng đường dư luận. 

NHÂN VĂN GIAI PHẨM – THỤY KHUÊ

http://viteuu.blogspot.de/2013/06/ve-vu-nhan-van-giai-pham.html

TỪ THỰC DÂN ĐẾN CỘNG SẢN – HOÀNG VĂN CHÍ

http://viteuu.blogspot.de/2013/06/tu-thuc-dan-en-cong-san-hoang-van-chi.html

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC – HOÀNG VĂN CHÍ

http://viteuu.blogspot.de/2013/06/tram-hoa-ua-no-tren-at-bac-hoang-van.html

HỒI KÝ BAO NỖI TANG THƯƠNG

http://viteuu.blogspot.de/2013/06/hoi-ky-bao-noi-tang-thuong-cua-tam.html

HỒI KÝ BÊN THẮNG CUỘC của HUY ĐỨC

http://viteuu.blogspot.de/2013/01/ben-thang-cuoc-phan-1-giai-phong-chuong.html

View original post 568 more words

Advertisements
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s