NGÀY VINH VINH DANH CỜ VÀNG QUỐC GIA VÀ TƯỞNG NHỚ NGÀY QUỐC NẠN THÁNG TƯ ĐEN

NGÀY VINH VINH DANH CỜ VÀNG QUỐC GIA VÀ TƯỞNG NHỚ NGÀY QUỐC NẠN THÁNG TƯ ĐEN

Thứ Hai, ngày 07 tháng 4 năm 2014
Advertisements
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

One Response to NGÀY VINH VINH DANH CỜ VÀNG QUỐC GIA VÀ TƯỞNG NHỚ NGÀY QUỐC NẠN THÁNG TƯ ĐEN

 1. QKhánh says:

  QUỐC NHỤC – QUỐC HẬN

  Hiện tại nước việt cộng đã là bán thuộc địa của chệt tập.
  Nếu hàng sĩ phu, trí thức VN cứ mắt lắp, tai ngơ thì….
  Chệt không cần thi hành mật ước Thành Đô cũng cai trị được nước việt cộng như ” một thuộc địa ” trên thực tế!
  PHẢI KHẲNG ĐỊNH:
  30 THÁNG TƯ LÀ ” NGÀY QUỐC HẬN ”
  MUỐN RỬA HẬN TOÀN DÂN PHẢI VÙNG LÊN!
  HÃY VÙNG LÊN NHỮNG NGƯỜI NÔ LỆ VIỆT NAM!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s