Sydney phản đối CS bán nước và Trung Cộng xâm lấn Việt Nam

Sydney phản đối CS bán nước và Trung Cộng xâm lấn Việt Nam

Gần hai ngàn đồng bào ở Sydney tập trung trước toà lãnh sự Việt Cộng tại Sydney để lên án nhà cầm quyền CSVN bán nước cho Trung Cộng. Theo tin gần đây Trung Cộng đặt giàn khoan trên hải phận VN mà nhà cầm quyền Cộng sản VN không có một phản ứng nào đến sự xuất hiện giàn khoan trên đất nước của mình. Đã từ lâu ngư dân VN đã bi Trung Cộng ức hiếp, bắt hành hạ mà bọn CS chẳng hề bảo vệ người dân của mình. Hầu như ngư dân VN chẳng ai dám hành nghề ngoài biễn khơi như những năm trước đây nữa.

Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, Trung Nguyên, Hoàng Sa và Trường Sa âm thầm mất đi về tay giặc. Hàng hoá Trung Cộng nay đã tràn ngậy ở VN, dân Trung Cộng như là một thường dân của VN đi vào không cần giấy thông hành. VN nay như nhà vô chủ của Trung Cộng.

Cộng đồng người Việt tỵ nạn Úc Châucũng như khắp thế giới và đồng bào trong nước đang sôi sục trước sự xâm lăng của TC thế mà VC vẩn tỏ thái độ thờ ơ. Đây là một hình đồng bán nước mà đồng bào trong và ngoài nước lập tức đứng lên lật đổ bọn độc tài bán nước ngay tức khắc đến giành lại giang sơn và sớm đem lại an bình cho người dân Việt.

Kế đến CĐNVTD-ÚC đến toà lãnh sự trung Cộng phản đối Trung Cộng xâm lấn Việt Nam.

Đả đảo Cộng Sản Việt Nam bán nước!

Sydney, ngày 17 tháng 5 năm 2014

 

 

 

 

Thốn Bào: CĐNVTD ÚC/NSW Biểu tình Phản đối Việt Cộng và Trung Cộng

Advertisements
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

One Response to Sydney phản đối CS bán nước và Trung Cộng xâm lấn Việt Nam

  1. tom tran says:

    If you are protest,How long it is working.Why you send 100 grenade and 100 toy boats for viet nam.So they can attack big boat(coomunist china) for every mid night.Can communist china guard for every night?IF you put one grenade on little boat,This boat hit big boat.Then the head fall out,it will explosion.The little boat can run for one hour.If you do nothing,Communist china is still hit fisher man.But they are never hit oil field.That is one shot for two

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s