XANH VỎ ĐỎ LÒNG

hoamunich

b1

Những vụ án xét lại đã làm cho nhiều người thân bại danh liệt, cải cách ruộng đất giết chết hàng trăm ngàn người, chôn sống 5 ngàn người ở Huế trong TẾT Mậu thân 1968… Dưới chế độ CS giết lầm hơn bỏ sót. Khác với Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) với 21 năm còn non trẻ, bị bọn cơ hội, lãnh đạo các Tôn Giáo lợi dụng tự do ngôn luận, tôn giáo… phá nát đất nước cho đến 30.4.1975.

Gần 40 năm, những thành phần trên nhiều người đã qua đời hay còn sống trong cô đơn tủi nhục. Tôi có một người quen là Đại uý ngành truyền tin quân lực VNCH. Sau 1975 anh ta không bị tập trung cải tạo, đời sống ung dung buôn bán giàu có nhờ anh lập công hoạt động cho “cách mạng”. Nhưng một thời gian bị đánh tư sản. Anh ta bất mãn quay trở lại chống đối CS bị bắt vào tù, ngày ra ngục vợ bỏ sống bơ vơ, may mắn…

View original post 6,531 more words

Advertisements
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s