ĐỜI TÔI

hoamunich

clintonTác phẩm Đời Tôi

Clich here    ĐỜI TÔI    

Loại sách tự truyện  dày 957 trang của cựu T.T Clinton viết, được phát hành 1,5 triệu bản. Bản tóm lược Việt ngữ phổ biến trên 4phuongnet.  Nguồn: http://vnthuquan.org/

Mục lục

  • Cơn ác mộng Monica (1)
  • Cha tôi (2)
  • Những mối tình của Bill Clinton (3)
  • Thời thơ ấu của Bill Clinton (4)
  • Hai cách nhìn thế giới (5)
  • Cú bắt tay lịch sử (6)
  • Bill Clinton và Boris Yeltsin (7)
  • Ngày cuối cùng trong Nhà Trắng (8)

View original post

This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s