7 bước lén lút sát nhập VN thành một tỉnh c ủa TQ vào năm 2020

7 bước lén lút sát nhập VN thành một tỉnh c ủa TQ vào năm 2020

Gởi quý vị cùng nghe và nhờ chuyển bài này đi thật xa cùng đưa lên Facebook của quý vị. Xin cám ơn trước.
Thiều

http://youtu.be/qdgLVVm9Yjk

Advertisements
This entry was posted in vietnamese, YouTube. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s