TỰ DO BÁO CHÍ

hoamunich

images (1)Xin chào Nhà văn, Nhà báo Độc lập Việt Nam

Cách nay vừa tròn một năm, tại Hà Nội, vào ngày 3 tháng 3 năm 2014 nhà văn Nguyên Ngọc và 60 văn hữu trong và ngoài nước (so với Hội Nhà Văn Việt Nam có hơn 1.000 hội viên) chính thức tuyên bố thành lập Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam (VĐĐL)[1] với những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

– Đoàn kết tương trợ giữa những người viết văn tiếng Việt trong và ngoài nước;

– Tạo điều kiện nâng cao về nghề nghiệp, thúc đẩy sáng tạo cá nhân, khuyến khích đổi mới trong sáng tác và nghiên cứu phê bình văn học và ngôn ngữ;

– Bảo vệ mọi quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng, hợp pháp của hội viên, đặc biệt là quyền tự do sáng tác và công…

View original post 4,709 more words

Advertisements
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s