Daily Archives: May 10, 2015

Thư tố cáo ĐSQ VN lạm thu

Đàn Chim Việt Thư tố cáo ĐSQ VN lạm thu ĐCV: Bức thư tố cáo này đã được đăng trên mang Vietinfo.eu – trang mạng cùa cộng đồng người Việt tại Séc – nhưng sau đó đại sứ quán Việt … Continue reading

Posted in vietnamese | Leave a comment