Daily Archives: May 17, 2015

“Tiếng Gọi Công Dân”

“Tiếng Gọi Công Dân” Tóm lược: Ca khúc “Tiếng Gọi Công Dân” được dùng làm quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa một cách hợp pháp qua các sự kiện lịch sử và học thuyết pháp lý, và nói lên … Continue reading

Posted in vietnamese | Leave a comment