CHUYỆN CHA BỬU DIỆP

hoamunich

575705_266405890118481_1166871463_nCHÚA VẪN HIỆN-HỮU, VÀ GIÚP CON NGƯỜI BẰNG CÁC THÁNH. 

Phần lớn người VN đều nghe chuyện Cha Bửu-Diệp, nhưng không biết rõ chi- tiết và phép lạ mà Cha đã làm. Đây là chuyện Cha Diệp    

Thưa quý bạn, Bạc-Liêu là một tỉnh nhỏ ở vùng đồng bằng sông Cửu-Long nhưng có nhiều chuyện nổi tiếng, như về lúa gạo, về muối, về nhãn, về… Công tử Bạc-Liêu (1900-1973) trong thời Pháp thuộc, về vụ án Đồng Nọc-Nạn của những năm 1928-1930, và về ngôi nhà thờ họ Tắc-Sậy với sự linh-ứng của Cha Phanxicô Xaviê Trương-Bửu-Diệp, mà gần đây cả trong nước lẫn ngoài nước ai cũng biết.

Tôi không phải là người Công-Giáo. Hơn nữa, lại là một giáo-viên (ngày trước gọi là giáo-sư trung-học) có đầu óc khoa-học và ưa- chuộng thực-tế hơn là những sự tin-tưởng mang tính siêu-hình. Tôi đã từng dạy…

View original post 4,066 more words

Advertisements
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s