Đức: Kêu gọi biểu tình chống chủ tịch VC Trương Tấn Sang ngày 25.11.2015 tại Berlin

Dân Chúa Hiệp Thông

Berlin,  ngày 21.11.2015

Thông Cáo thứ hai
 về việc biểu tình chống VC Trương Tấn Sang ngày 25.11.2015  tại Berlin

df6ab-may-bieutinh11-5-2014-danlambao1aLiên Hội  Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức xin trân trọng thông báo cùng toàn thể quý Hội Đoàn Đoàn Thể và Cá Nhân chống Cộng tại CHLB Đức và Âu Châu

View original post 194 more words

This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s