Ngày hội xuân dân tộc của cộng đồng NVTNCS Mönchengladbach 2016

Ngày hội xuân dân tộc của cộng đồng NVTNCS Mönchengladbach 2016

Phóng sự bằng hình


Bà Sylvia Löhrmann, Phó Thủ Hiến Tiểu Bang Nordrhein Westfalen


Bà Gülissan Yüksel, Nghị sĩ Dân Biểu Quốc Hội Liên Bang Đức

Chi tiết về Ngày Hội Xuân xin xem tại trang nhà dưới đây:

http://chaobuoisang-ts.blogspot.de/2016/02/ngay-hoi-xuan-dan-toc-cua-nvtncs.html

 

This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

1 Response to Ngày hội xuân dân tộc của cộng đồng NVTNCS Mönchengladbach 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s