Author Archives: danlamthan

VC khủng bố

Nguyen Hung says: Giặc cờ Đỏ: Xâm lăng. Giặc cờ Đỏ: Bạo tàn. Giặc cờ Đỏ giết hại dân lành đốt phá quê hương Những trường hợp Việt cộng khủng bố điển hình chỉ tính riêng trong khoảng thời gian … Continue reading

Posted in vietnamese | Leave a comment

PHONG CẢNH CỐ ĐÔ HUẾ

Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp Anh qua không kịp, tội lắm em ơi Bấy lâu ni chịu tiếng mang lời Dẫu có xa nhau đi nữa cũng bởi ông Trời mà xa. Source: PHONG CẢNH CỐ ĐÔ HUẾ

Posted in vietnamese | Leave a comment

CÁCH XỬ THẾ

Source: CÁCH XỬ THẾ

Posted in vietnamese | Leave a comment

MỪNG LỄ TẠ ƠN 26.11.2015

Source: MỪNG LỄ TẠ ƠN 26.11.2015

Posted in vietnamese | Leave a comment

Đức: Kêu gọi biểu tình chống Chủ tịch VC Trương Tấn Sang ngày 26.11.2015 tại Frankfurt

Originally posted on Dân Chúa Hiệp Thông:
Frankfurt/M, ngày  20  tháng 11 năm 2015 THÔNG BÁO KHẨN Kính gửi Quý Đại diện Tổ Chức, Đòan thể NVTN tại CHLB Đức, Kính thưa Quý Đồng hương NVTN…

Posted in vietnamese | Leave a comment

Đức: Kêu gọi biểu tình chống chủ tịch VC Trương Tấn Sang ngày 25.11.2015 tại Berlin

Originally posted on Dân Chúa Hiệp Thông:
Berlin,  ngày 21.11.2015 Thông Cáo thứ hai  về việc biểu tình chống VC Trương Tấn Sang ngày 25.11.2015  tại Berlin Liên Hội  Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức…

Posted in vietnamese | Leave a comment

CÁCH XỬ THẾ

Source: CÁCH XỬ THẾ

Posted in vietnamese | Leave a comment