Category Archives: Italian

Kính mời đồng bào tham dự – 4th International March for Freedom – Ngày Quốc Tế Diễu Hành Vì Tự Do Lần 4 Tại Berlin ngày 22.10.2011

Cuộc đi bộ quốc tế lần thứ 4 cho tự do người thiểu số và những dân tộc bị đàn áp trên thế giới. Ngày 22.10.2011 Tổ chức Văn hóa Tự do sẽ tổ chức Cuộc đi bộ quốc tế … Continue reading

Posted in english, france, german, Italian, vietnamese | 1 Comment

Hanoi, vescovo e suore impotenti davanti al governo. AsiaNews censurata – Báo Asianews: Hà Nội, Giám mục và các nữ tu bất lực trước chính phủ, AsiaNews bị ngăn chặn

Chính quyền Hà Nội muốn phá hủy ngôi nhà của các sơ Dòng Thánh Phaolo nhằm xóa tất cả các hoạt động từ thiện. Nhiều tài sản của Giáo hội nên trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp đã … Continue reading

Posted in Italian, vietnamese | Leave a comment

Verso la demolizione della casa delle suore di Saint Paul, a Hanoi – Việt Nam dự định phá bỏ nhà cửa của chị em nữ tu Dòng Thánh Phaolo Hà Nội

Nữ Vương Công Lý: Vụ chính quyền Hà Nội đập phá bệnh viện Xanh pôn, một tài sản của Giáo hội Công giáo Việt Nam thuộc quyền quản lý của Dòng nữ tu Thánh Phaolo Hà Nội mà thông tin … Continue reading

Posted in Italian, vietnamese | Leave a comment