Radio ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

“ĐÁP LỜI SÔNG NÚI” được hát vang tại Biểu tình chống Tàu cộng xâm lược ở Saigon

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 16.05.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Sáu ngày 15.05.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 14.05.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 13.05.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 12.05.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 11.05.2015 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 10.05.2015 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 09.05.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Sáu ngày 08.05.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 07.05.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 06.05.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 05.05.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 04.05.2015 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 03.05.2015 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 02.05.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Sáu ngày 01.05.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 30.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 29.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 28.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 27.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 26.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 25.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Sáu ngày 24.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 23.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 22.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 21.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 20.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 19.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 18.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Sáu ngày 17.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 16.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 15.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 14.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 13.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 12.04.2015 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 21.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Sáu ngày 20.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 19.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 18.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 17.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 16.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 15.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 14.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Sáu ngày 13.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 12.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 11.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 10.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 09.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 08.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 07.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Sáu ngày 06.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 05.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 04.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 03.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 02.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 01.09.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 31.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 30.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 29.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 28.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 27.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 26.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 25.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 24.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 23.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 22.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 21.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 20.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 19.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 18.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 17.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 16.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 15.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 14.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 13.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 12.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 11.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 10.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 09.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 08.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 07.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 06.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 05.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 04.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 03.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 02.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 01.08.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 31.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 30.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 29.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 28.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 27.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 26.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 25.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 24.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 23.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 22.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 21.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 20.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 19.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 18.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 17.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 16.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 15.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 14.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 13.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 12.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 11.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 10.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 09.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 08.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 07.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 06.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 05.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 04.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 03.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 02.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 01.07.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 30.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 29.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 28.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 27.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 26.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 25.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 24.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 23.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 22.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 21.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 20.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 19.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 18.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 17.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 16.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 15.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 14.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 13.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 12.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 11.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 10.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 09.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 08.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 07.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 06.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 05.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 04.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 03.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 02.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 01.06.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 31.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 30.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 29.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 28.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 27.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 26.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 25.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 24.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 23.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 22.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 21.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 20.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 19.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 18.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 17.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 16.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 15.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 14.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 13.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 12.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 11.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 10.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 09.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 08.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 07.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 06.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 05.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 04.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 03.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 02.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 01.05.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 30.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 29.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 28.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 27.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 26.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 25.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 24.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 23.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 22.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 21.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 20.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 19.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 18.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 17.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 16.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 15.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 14.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 13.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 12.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 11.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 10.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 09.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 08.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 07.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 06.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 05.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 04.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 03.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 02.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 01.04.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 31.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 30.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 29.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 28.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 27.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 26.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 25.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 24.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 23.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 22.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 21.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 20.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 19.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 18.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 17.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 16.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 15.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 14.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 13.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 12.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 11.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 10.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 09.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 08.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 07.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 06.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 05.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Hai ngày 04.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 03.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 02.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 01.03.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 28.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 27.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 26.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 25.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 24.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 23.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 22.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 21.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 20.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 19.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 18.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 17.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 16.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 15.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 14.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 13.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 12.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 11.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 10.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 09.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 08.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 07.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 06.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 05.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 04.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 03.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 02.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 01.02.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 31.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 30.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 29.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 28.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 27.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 26.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 25.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 24.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 23.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 22.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 21.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 20.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 19.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 18.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 17.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 16.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 15.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 14.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 13.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 12.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 11.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 10.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 09.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 08.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 07.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 06.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 05.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 04.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 03.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 02.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 01.01.2013 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 31.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 30.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 29.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 28.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 27.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 26.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 25.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 24.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 23.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 22.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 21.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 20.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 19.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 18.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 17.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 16.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 15.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 14.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 13.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 12.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 11.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 10.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 09.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 08.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 07.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 06.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 05.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 04.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 03.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 02.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 01.12.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 30.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 29.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 28.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 27.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 26.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 25.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 24.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 23.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 22.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 21.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 20.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 19.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 18.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 17.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 16.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 15.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 14.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 13.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 12.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 11.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 10.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 09.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 08.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 07.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 06.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 05.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 04.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 03.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 02.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 01.11.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 31.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 30.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 29.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 28.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 27.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 26.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 25.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 24.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 23.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 22.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 21.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 20.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 19.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 18.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 17.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 16.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 15.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 14.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 13.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 12.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 11.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 10.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 09.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 08.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 07.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 06.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 05.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 04.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 03.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 02.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 01.10.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 30.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 29.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 28.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 27.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 26.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 25.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 24.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 23.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 22.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 21.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 20.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 19.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 18.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 17.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 16.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 15.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 14.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 13.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 12.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 11.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 10.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 09.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 08.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 07.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 06.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 05.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 04.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 03.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 02.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 01.09.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 31.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 30.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 29.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 28.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 20.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 26.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 25.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 24.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 23.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 22.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 21.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 20.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 19.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 18.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 17.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 16.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 15.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 14.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 13.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 12.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 11.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 10.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 09.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 08.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 07.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 06.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 05.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 04.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 03.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 02.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 01.08.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 31.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 30.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 29.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 28.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 27.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 26.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 25.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 24.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 23.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 22.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 21.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 20.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 19.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 18.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 17.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 16.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 15.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 14.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 13.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 12.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 11.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 10.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 09.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 08.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 07.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 06.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 05.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 04.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 03.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 02.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 01.07.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 30.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 29.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 28.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 27.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 26.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 25.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 24.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 23.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 22.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 21.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 20.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 19.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 18.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 17.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 16.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 15.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 14.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 13.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 12.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 11.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 10.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 09.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 08.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 07.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 06.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 05.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 04.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 03.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 02.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 01.06.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 31.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 30.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 29.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 28.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 27.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 26.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 25.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 24.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 23.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 22.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 21.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 20.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 19.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 18.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 17.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 16.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 15.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 14.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 13.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 12.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 11.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 10.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 09.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 08.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 07.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 06.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 05.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 04.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 03.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 02.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 01.05.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 30.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 29.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 28.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 27.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 26.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 25.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 24.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 23.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 22.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 21.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 20.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 19.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 18.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 17.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 16.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 15.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 14.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 13.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 12.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 11.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 10.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 09.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 08.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 07.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 06.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 05.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 04.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 03.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 02.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 01.04.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 31.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 30.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 29.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 28.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 27.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 26.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 25.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 24.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 23.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 22.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 21.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 19.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 19.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 18.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 17.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 16.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 15.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 14.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 13.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 12.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 11.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 10.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 09.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 08.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 07.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 06.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 05.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 04.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 03.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 02.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 01.03.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 29.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 28.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 27.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 26.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 25.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 24.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 23.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 22.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 21.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 20.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 19.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 18.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 17.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 16.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 15.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 14.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 13.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 12.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 11.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 10.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 09.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 08.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 07.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 06.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 05.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 04.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 03.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 02.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 01.02.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 31.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 30.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 29.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 28.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 27.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 26.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 25.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 24.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 23.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 22.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 21.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 20.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 19.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 18.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 17.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 16.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 15.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 14.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 13.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 12.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 11.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 10.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 09.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 08.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 07.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 06.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 05.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 04.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 03.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 02.01.2012 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 01.01.2012 21:30

oOo

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 31.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 30.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 29.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 28.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 27.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 26.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 25.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 24.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 23.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 22.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 21.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 20.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 19.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 18.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 17.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 16.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 15.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 14.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 13.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 12.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 11.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 10.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 09.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 08.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 07.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 06.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 05.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 04.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 03.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 02.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 01.12.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 30.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 29.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 28.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 27.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 26.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 25.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 24.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 23.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 22.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 21.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 20.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 19.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 18.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 17.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 16.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 15.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 14.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 13.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 12.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 11.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 10.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 09.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 08.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 07.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 06.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 05.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 04.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 03.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 02.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 01.11.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 31.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 30.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 29.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 28.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 27.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 26.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 25.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 24.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 23.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 22.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 21.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 20.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 19.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 18.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 17.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 16.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 15.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 14.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 13.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 12.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 11.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 10.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 09.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 08.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 07.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 06.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 05.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 04.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 03.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 02.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 01.10.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 30.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 29.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 28.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 27.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 26.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 25.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 24.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 23.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 22.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 21.9.2011 21:30 tại http://www.lldtcntq.org/

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 20.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 19.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 18.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 17.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 16.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 15.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 14.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 13.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 12.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 11.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 10.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 09.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 08.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 07.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 06.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 05.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 04.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 03.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 02.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 01.9.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 31.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 30.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 29.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 28.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 27.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 26.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 25.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 24.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 23.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 22.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 21.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 20.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 19.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 18.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 17.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 16.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 15.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 14.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 13.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 12.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 11.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 10.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 09.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 08.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 07.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 06.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 05.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 04.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 03.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 02.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 01.8.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 31.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 30.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 29.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 28.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 27.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 26.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 25.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 24.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 23.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 22.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 21.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 20.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 19.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 18.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 17.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 16.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 15.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 14.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 13.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 12.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 11.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 09.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 08.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 07.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 06.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 05.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 04.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 03.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 02.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 01.7.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 30.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 29.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 28.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 27.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 26.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 25.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 24.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 23.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 22.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 21.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 20.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 19.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 18.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 17.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 16.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 15.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 14.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 13.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 12.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 11.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Sáu ngày 10.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Năm ngày 9.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Tư ngày 8.6.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 07.06.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 06.06.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 05.06.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Bảy ngày 04.06.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Sáu ngày 03.06.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 02.06.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 01.06.2011 21:30

Nghe Chương Trình Thứ Ba ngày 31.05.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 30.05.2011 21:30

Nghe Chương Trình Chủ Nhật ngày 29.05.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Bảy ngày 28.05.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Sáu ngày 27.05.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Năm ngày 26.05.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Tư ngày 25.05.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Ba ngày 24.05.2011 21:30

Nghe Chương Trình thứ Hai ngày 23.05.2011 21:30

Nghe Chương Trình ngày 22.05.2011 21:30

Nghe Chương Trình ngày 21.05.2011 21:00

Nghe Chương Trình ngày 20.05.2011 21:00

Nghe Chương Trình ngày 19.05.2011 21:00

Nghe Chương Trình ngày 18.05.2011 21:00

Nghe Chương Trình ngày 17.05.2011 21:00

Nghe Chương Trình ngày 16.05.2011 21:00

Nghe Chương Trình Phát Thanh đầu tiên

http://www.radiodaploisongnui.com/

Advertisements

13 Responses to Radio ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

 1. cám ơn những tin tức do đáp lời sông núi đem đến cho người nghe tại vn./.

 2. Lương ái Nhân says:

  Anh Quốc Sĩ quí kính,
  Một thính giả NV đã yêu cầu đài ĐLSN:
  1> Đăng hình ngư dân VN bị Trung cộng đàn áp lên trang mạng LLCNTQ
  2> Cung cấp địa chỉ email của những người biểu tình trong nước cho ông (để ông phổ biến)
  Trong mục trả lời thư tín hôm 20/8/11 vừa qua anh đã hứa sẽ đáp ứng cả hai yêu cầu. Theo thiển ý của tôi, yêu cầu thứ nhất không cần yêu cầu thì đài cũng biết là chuyện nên làm nhưng có thể người yêu cầu muốn tỏ ý đóng góp để rồi kéo theo yêu cầu thứ hai thật có mệnh hệ đến những ngưới yêu nước. Vì nhiệt tình, sự đáp ứng yêu cầu thứ hai rất có thể trở thành một sơ sót đáng tiếc. Tôi nghĩ,hình như có điều không ổn: ai đã có máy vi tính thì nhất định có email và tự họ cũng có thể vào web của LLCNTQ để xem được. Vã lại, khi đài đã có email của người biểu tình thì dĩ nhiên không cần đến ai (không rõ) làm việc phổ biến giúp. Đài chỉ cần một cái nhấp máy là đủ. Vì quí trọng, tin tưởng và muốn bảo vệ cả đài và cả những người yêu nước nên tôi quá tỉ mỉ chăng? Nếu có gì không hài lòng thì mong anh tha lỗi cho. Kính chúc quí đài và tất cả anh chị em được phúc lành và tiếp tục đóng góp cho dân tộc và tổ quốc!
  Kính,
  (Chỉ góp ý, xin miễn hồi âm trên đài)

 3. thien says:

  cac anh oi em dang su dung dien thoai nokia c1 01 em mun nghe fm bai dap loi song nui thi phai lam sao

 4. Pingback: RADIO « NHÂN CHỨNG SỐNG

 5. DUONG TRIEU VY CANADA says:

  CAC GIA DINH CUU DANG VIEN CONG SAN NOI,DANG CONG SAN DA HIEN NGUYEN HINH
  TOAN BO BE LU LUU MANH,BOC LOT,BAN NUOC,HAI DAN ,HAI NUOC.KEU GOI DONG BAO TRONG VA NGOAI NUOC, DUNG LEN,TIEU DIET BON BAO QUYEN,DE CUU NGUY DAN TOC VA DAT NUOC ,
  DONG BAO TRONG NUOC DANG TRUNG TRI BON CONG AN CAN BO TU DIA PHUONG DEN TRUNG UONG DANG CONG SAN,
  NGUOI VIET NUOC NGOAI CUNG NHAU TIM VA DIET BON VIET CONG NAM VUNG,VA HO TRO TOI DA NHUNG ANH HUNG DAN VIET.

 6. dân oan VN says:

  dân tộc Viêt Nam đang mong chờ ngày Công Sản Hà Nội bị SỤP ĐỔ

 7. sang says:

  cach mạng việt nam chuyển sang phục hưng rùi 600 năm nữa bỏ chế độ đọc tài chủ nghĩa việt nam đi

 8. Dan toc ta da chiu qua nhieu dau kho va dang cay.1000 nam do ho giac tau ,100 nam no le giac tay ,20 nam noi chien.Sau nam 75,chung ta cu nghi rang ,chung ta noi rieng va dan toc viet nam noi chung,se duoc song trong hoa binh ,anh em hoa thuan.Nhung! dau co ngo,ca dan toc va mat tran giai phong nien nam bi lua phinh,bi cai tri duoi ac doc tai cua cong san viet nam.Ba muoi may nam qua,nguoi dan cang doi kho,chi co so it bo phan nho an nen lam ra ,nho lung lach,con hau nhu la vay canh hoac ba con than thuoc cua cac gioi lanh dao cong san.Con nhan dan thi tha phuong cau thuc,lam cong nhan voi dong luong re mac,song trong nha tro chat choi,nong buc,vi neu khong the ,lam sao du tien goi ve que de phu giup gia dinh,an uong don so,thieu dinh duong.Dao duc thi suy doi,trom cuop,giut doc,lua dao,cong nhan bi lua ,lay tien cho hop tac lao dong,sau do dem con bo cho ,phu nu viet nam la nhuc nha nhat.Lay chong han quoc ,dai loan,phai vao phong kin,thoat y toan bo ,de nguoi han quoc lua chon ,giong nhu mua ban no le thoi trung co.The ma nha cam quyen cong san viet cu ho hao la:vi dan ,vi nuoc,con te hai hon nua ,co mot so bo phan can bo cong san lai muu toan mai quoc cau vinh,buon dan ,ban nuoc .Dam ap nguoi bieu tinh chong trung quoc{cai ten cong an chim ,da thang chan dap vao mat chinh nguoi dan cua minh bieu tinh chong trung cong,vay tu hoi [ANH LA AI?]anh la nguoi trung quoc hay nguoi viet nam,chanh quyen o dau,sau lai dung tung loai nguoi do.bao nhieu do da tu hieu roi.HOI DONG BAO THAN YEU CUA DAN TOC VIET NAM QUOC CUONG,hay noi guong tien nhan,dung len dap loi song nui,yeu cau phai giai tang dang cong san viet nam ,trao quyen tu quyet lai cho nhan dan.Ho da rut mau nhan dan minh qua du roi.Hoi nhung nguoi dang vien,co long yeu nuoc hay lam gi do,de ngan doi sau ,khong then cung que huong ,song nui,voi tien nhan cua chung ta,vi tuong lai va hanh phuc cua con em chung ta sau nay nhu bai hat cua nhac sy VIET KHANG da viet:;Ta khong the ngoi yen,nhinchau con ta ngam ngui,coi nguon o dau khi the gioi nay da khong con VIET MAN.Day la loi tam quyet ,tha thiet voi que huong cua chinh toi.

 9. Dan VN says:

  Đả đảo chế độ độc tài cộng sản bán nước hại dân.

 10. Pingback: dap do dieu 4

 11. Pingback: Tin Trong Ngay 9/6/2012 | Giờ Vàng Giảm Giá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s