Author Archives: danlamthan

Protests held as Vietnamese PM arrives in Germany

http://www.demotix.com/news/6012773/demonstrants-hold-protest-against-official-visit-vietnamese-pm#media-6012416 http://www.demotix.com/news/6012577/protests-held-vietnamese-pm-arrives-germany#media-6012352

Posted in english | Leave a comment

Đức quốc: Thủ tướng Việt cộng đi tới đâu , bị người Việt biểu tình phản đối tới đó

Đức quốc: Thủ tướng Việt cộng đi tới đâu , bị người Việt biểu tình phản đối tới đó   Sau khi phái đoàn nhà nước CSVN do Nguyễn Tấn Dũng (NTDũng) cầm đầu đã bị đồng bào VN tị … Continue reading

Posted in german, vietnamese | Leave a comment

Biểu tình chống phái đoàn Nguyễn Tấn Dũng đến Stuttgart, Đức

Biểu tình chống phái đoàn Nguyễn Tấn Dũng đến Stuttgart, Đức   14/10/2014 Dương Thạch (Diễn Đàn Việt Nam 21) – Stuttgart – Giới truyền thông Cộng Hòa Liên Bang Đức loan tin một phái đoàn kinh tế do Nguyễn … Continue reading

Posted in vietnamese | Leave a comment

Biểu tình chống Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng 15.10.2014

Posted in vietnamese | Leave a comment

TÀI LIỆU CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

Originally posted on hoamunich:
CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (CCRĐ) ở miền Bắc từ năm 1946-1957, giết chết trên 170 ngàn người vô tội, họ bị kết án địa chủ bóc lột… tưởng như đã đi vào lãng quên… nhưng từ…

Posted in vietnamese | Leave a comment

ĐÁNH TRỐNG KÊU OAN

Originally posted on hoamunich:
Người đàn bà Biên Hòa đánh trống kêu oan ở cung đình Huế được vua Tự Đức (trị vì từ năm 1847-1883) lắng nghe. Ngày nay có hàng ngàn người dân oan là đàn bà đi…

Posted in vietnamese | Leave a comment

CHUYỆN CUỐI TUẦN

Originally posted on hoamunich:
Tình người bất tận Khi trời đổ mưa nặng hạt, một viên cảnh sát HongKong chống bạo loạn đứng ngoài trời… Dầm mưa… Lập tức, một em trẻ sinh viên liền cầm dù bước ra, đi…

Posted in vietnamese | Leave a comment